Wij doen echt aan MVO

Daar waar andere wasserijen slechts schrijven over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of hun wasgoed extern laten stapelen bij een sociale werkplaats, biedt Wasserij Gaverland daadwerkelijke arbeid aan voor mensen met een WSW-indicatie of medewerkers uit de Participatiewet.

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is een Nederlandse wet die regelt dat arbeidsgehandicapten (mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap die uitsluitend in staat zijn om onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten) op een zo regulier mogelijke en op de individuele mogelijkheden aangepaste arbeidsplek in de sociale werkvoorziening kunnen werken.

Op dit moment zijn er een 40-tal medewerkers met een WSW-indicatie/Participatiewet aan het werk op onze vestiging in Alphen aan de Rijn. Zij worden begeleidt door medewerkers van o.a. De Zijl Bedrijven. Deze medewerkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van deze doelgroep.

Door een juiste mix van technologie, medewerkers, duidelijke processen en intensieve begeleiding vanuit o.a. De Zijl Bedrijven kunnen we onze kwaliteit waarborgen en dragen wij daadwerkelijk bij aan het creƫren van arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen.

Dit is een uniek concept in Nederland waarop wij trots zijn om dit te kunnen en mogen aanbieden.

Onder vindt u een reportage over MVO bij Wasserij Gaverland.