Taart voor enkele bijzondere medewerkers!

Op 3 oktober hebben wij een paar bijzondere werknemers in de bloemetjes gezet. Aanleiding hiervan was het 5-jarig bestaan van onze vestiging in Alphen a/d Rijn. In deze afdeling van Gaverland textielservice werken we intensief rond de duurzaamheidsuitdaging Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit in samenwerking met o.a; DZB, Pantar en Zuidhoek.

Reeds 5 jaar oprij slagen wij, samen met onze partners, erin deze doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen. Dit echter met overweldigend succes voor ons allemaal.

“Onze aanpak is vernieuwend omdat we de mensen bij ons nemen. We leren hen verantwoordelijkheid te nemen en hiermee omgaan. We leiden hen op vanuit de problemen waar ze tegen aanstoten tijdens hun dagelijkse taken. De mens staat dus erg centraal, waarbij we intens inzetten op persoonlijke groei in vaardigheden en zelfbewustzijn. Voor ons is dat duurzame HR.” (Quote: Robert Vasen )

“Sinds vijf jaar focussen we bewust op mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt langdurig aan het werk te houden. Dat heeft heel lang heel goed gegaan, maar we willen een bredere spreiding en meer impact realiseren. Daarom is onze toekomstvisie, te werken per regio met partners die we zowel technisch als inhoudelijk steunen. Op die manier helpen we allemaal samen kwetsbare mensen op een goede manier op de arbeidsmarkt.”

Naast het overheerlijke gebak en een oorkonde voor 5 jaar dienst dragen wij onze mensen een warm hart toe en kijken wij vooral uit naar de volgende jaren!